เกี่ยวกับ 1000TIBET
November 18, 2016
รีวิวผลการทานถั่งเช่า
November 18, 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]มะเร็งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการตายในโลก สารสกัดจากถั่งเช่ามีฤทธิ์โดยสาระสำคัญหลักๆ เช่น polysaccharide sterol และ adenosine มีการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านมะเร็งะหว่างสารสกัดจากถั่งเช่าแท้ธรรมชาติและถั่งเช่าเพาะเชื้อในห้องทดลอง โดยสกัดด้วย petroleum eter, ethy acetate, ethanol และน้ำ ดูความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดทั้ง 2 ตัว โดยใช้วิธี MTT assay ในเซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งในหนู เซลล์มะเร็งตับในคน ผลก็คือ สารสกัดทั้งสองแบบมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในหนู
สารประกอบจากการสกัด ergosterolและadenosine เป็นสารที่มีฤทธิ์ แต่ยังมาทราบกลไกที่แน่ชัด

ถั่งเช่าสามารถยับยั้งการโตของเซลล์มะเร็งได้ดังนี้

1. เสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกันและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เฉพาะเจาะจง
2. ยับยั้งการสังเคราะห์ RNA (ยับยั้งการสร้างโปรตีน)
3. ลดการสร้างหลอดเลือด
4. เพิ่มการทำลายเซลล์มะเร็ง
5. ควบคุมกลไกการเกิดมะเร็ง
6. ต้านและกำจัดอนุมูลอิสระ
7. ยับยั้งการผ่าเหล่าของเซลล์
8. ควบคุมเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

มีการศึกษาในจีนและญี่ปุ่นกับคนไข้มะเร็ง 50 รายที่เป็นมะเร็งปอดผู้ที่ทานถั่งเช่า  6 กรัมต่อวันร่วมกับการรักษาด้วยเคมี 23 ราย ขนาดของก้อนมะเร็งลดลง รวมทั้งทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งแตกต่างชนิดกัน ให้ทานถั่งเช่ามากกว่า  6 กรัมต่อวันอาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น จำนวนเม็ดเลือดขาว 3000ต่อ มม3หรือมากกว่านั้นเท่ากับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่รักษาด้วยรังสีและเคมี ค่าทางภูมิคุ้มกันไม่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ขนาดของก้อนมะเร็งจะลดลง  ผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้รังสีและเคมีคือจะกดภูมิคุ้มกัน เมื่อให้ถั่งเช่าร่วมกับการรักษาด้วยเคมีปรากฏว่าให้ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

fbimg-in-labs

รายงานการวิจัยของสรรพคุณถั่งเช่า

  1. จอร์แดนและคณะ (2010) ได้ศึกษาสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย โดยให้รับประทานถั่งเช่าควบคู่ไปกับการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก ผลปรากฎว่า สามารถลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ โดยการไปกระตุ้นการสร้าง macrophage ซึ่งจะเป็นตัวที่จะคอยทำลายเซลล์มะเร็ง [Jordan JL, Nowak A, Lee TD. (2010). Activation of innate immunity to reduce lung metastases in breast cancer. Cancer Immunol Immunother. 59(5): 789-797.]
  2. คิมและคณะ (2011) ได้ศึกษาการเหนี่ยวนำของสาร cordycepin จากถั่งเช่าในการเหนี่ยวนำการตายและการกินตัวเองของเซลล์มะเร็งเต้านมในระดับห้องปฏิบัติการ โดยทำการทดสอบกับเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์ 2 ชนิด คือ MDA-MB-231 และ MCF-7 ผลปรากฏว่าสาร cordycepin สามารถทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมทั้ง 2 ชนิดได้เป็นอย่างดี  [Kim KM, Choi S, Lin MH, Jeon BH, Song WO, Kim TW. (2011) Cordycepin-induced apoptosis and antophagy in breast cancer cells are independent of the estrogen receptor. Toxicol Appl Pharmacol. 257(2): 165-173.]
  3. ซาโต้และคณะ (2013) ได้ทำการทดสอบสมุนไพรจีนที่มีส่วนผสมของถั่งเช่า ในการรักษาผู้ป่วยโรคตับ จำนวน 101 คน ( ชาย 67 และหญิง 34 ) อายุเฉลี่ย 67.2±8.8 ปี เป็นระยะเวลา 0.8-100.8 เดือน (เฉลี่ย 13.4 เดือน) ซึ่งในผู้ป่วยเหล่านี้พบว่าเป็นโรคตับแข็ง 84%, hepatitis C 63%, hepatitis B 18%, โรคมะเร็งตับ 9% ซึ่งบางคนก็เป็น 2-3 โรค ผลปรากฏว่าผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไพรที่มีส่วนผสมของถั่งเช่า มีอายุยืนยาวกว่า ไม่มีผลข้างเคียง และมีศักยภาพในการทนต่อการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันได้ดีกว่า [Sato J, Niwa Y, Matsuura H, Murakami M, Hirai K, Sumi H. (2013). Evidence that Naturopathic Therapy including Cordyceps sinensis Prolongs Survival of Patients with Hepatocellular Carcinoma. Integr Cancer Ther. 12(1): 50-68.]
  4. ชิลตันและคณะ (1999) ได้แยกสารต่อต้านเนื้องอก (มะเร็ง) จากถั่งเช่าได้เพิ่มอีก 2 ชนิด จากเดิมที่ทราบอยู่แล้ว 2 ชนิด ซึ่งสารที่แยกใหม่ 2 ชนิด ได้แก่ 5a,8a-epidioxy-24(R)-methylcholesta-6,22-dien-3-b-D-glucopyranoside และ 5,6-epoxy-24(R)-methylcholesta-7,22-dien-3-b-ol ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีศักยภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งต่างๆ เช่น K562, Jurkat, WM-1341, HL-60 และ RPMI-8226 ได้สูงกว่าสารที่พบเดิม [Chilton J, Bok JW, Lermer L, Klingeman HG, Towers GH.(1999). Antitumor sterols from the mycelia of Cordyceps sinensis.Phytochemistry. 51(7): 891-898.]
  5. ลินและคณะ (2010) ได้ศึกษาศักยภาพของสาร cordycepin จากถั่งเช่าในการเหนี่ยวนำทำให้เซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ตาย (CGTH W-2) ซึ่งผลปรากฏว่าเซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ลดความสามารถในการมีชีวิตต่อไปและตายในที่สุด ไม่กลายเป็นเนื้อร้าย [Lin YT, Chen Y, Chen YC, Huang SH, Wang SM.(2010). Cordycepin induces apoptosis of CGTH W-2 thyroid carcinoma cells through the calcium-calpain-caspase 7-PARP pathway.  J Agric Food Chem. 58(22): 11645-11652.]
  6. กั้วและคณะ (1995) และ Hao และคณะ ( 2008 ) ได้ทำการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 โดยให้รับประทานวันละ 2-3 กรัม ควบคู่กับการใช้เคมีบำบัด พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นถึง 95%  ผู้ป่วยสามารถที่จะทนต่อสารเคมีบำบัดได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานถั่งเช่า และยังพบว่าปริมาณไขกระดูกสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทาน [Guo XM, Cheng JH, Wang X. (1995). Analysis of Therapeutic Effects of Jinshuibao capsule in adjuvant treatment of 20 patients with terminal stage of lung cancer. J Admin Trad Chinese Med. 5 (suppl) : 30-35.]
  7. ริชเตอร์และคณะ (2007) ได้ทดสอบประสิทธิภาพด้านเสริมภูมิคุ้มกันจากสาร 1,3-beta-D-Glucan ในการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และยังได้พบว่า ในผู้ป่วยมะเร็ง มีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังจากการรับเคมีบำบัดหรือฉายรังสี เพราะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น [Richter J, Vetvika V, Dvorak B, Vetvickova J, Krizan J, Sima P, Yvin JC. (2007). Orally administered marian (1,3)-beta-D-Glucan Phycarine stimulates both humoral and cellular immunity. Intl J Biol Macromolec. 40(4): 291-298.]

[/vc_column_text][vc_btn title=”ถั่งเช่าแท้ต้องพันธิเบต” shape=”square” color=”green” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-envira” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.1000tibet.com%2F|||” button_block=”true” add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row]

ถั่งเช่าแท้ พันธุ์ทิเบต
ถั่งเช่าแท้ พันธุ์ทิเบต
ถั่งเช่าแท้ ๆ ต้องพันธุ์ทิเบตเท่านั้น พันธุ์ทิเบตโครงสร้าง DNA ที่สามารถบำรุงร่างกาย รักษาโรคภัยได้ ถั่งเช่าแท้ที่มีสรรพคุณรักษาโรคต้อง พันธุ์ทิเบต

Leave a Reply